General information about Changsha
CountryChina
Region Hunan 11
Region 2Changsha Shi 1815551
Population3,093,980
Time ZoneAsia/Shanghai